Product engineering

Materialisatie

Van concept naar

productieklaar model

Wanneer de keuzes gemaakt zijn wat betreft de conceptvoostellen met alle aspecten van dien, kan de slimme uitwerking, engineering, beginnen!

Materialisatie

Welk(e) materia(a)l(en) gaan we toepassen voor het functionele product en welke productietechnieken komen hierbij kijken? Om het concept zodanig door te ontwikkelen tot een productieklaar model, moet er rekening worden gehouden met de eigenschappen van materialen en de specificaties van de productie/maakbaarheid.

Technische documentatie

Slimme oplossingen & de finetuning van een ontwerp wordt gerealiseerd in deze fase. Vanuit weer enkele keuzemomenten en conclusies kan het product gedefinieerd worden in technische documentatie als technische tekeningen, detail- en samenstellingstekeningen voor productie doeleinden.

Terugkoppeling

Nog meer keuzemomenten, 

terugkoppel momenten,

aanpassingen,

conclusies, aanpassingen

enzovoort. Om het proces te bevorderen kunt u gebruik maken van mijn andere dienst, prototyping. Ik beschik over 3D printers waarmee ik in staat ben om in een vroeg stadium bepaalde aspecten te testen/te bepalen die het ontwerpproces bevorderen.